alt

alt

alt

POKYČIŲ MOKYKLA KUBU  2014-2015

 

 Spalio 13 d. jau trečiąkart susitikome su KA Mantu. Dalyvavome įdomiame užsiėmime, kuriame įvairiais metodais išsigryninome prioritetus, aptarėme, kas svarbiausias veiklas, skatinančias sisteminius pokyčius. Netgi kiekvienas gavome po užduotį.


Spalio 6 d. įvyko antrasis susitikimas su KA Mantu. KA Mantas mokytojams organizavo metodinį užsiėmimą ir pakvietė į Pasaulio kavinę aptarti bendruomenės ir bendradarbiavimo problemų. vėliau mokytojai diskutavo, kaip šį metodą gali pritaikyti savo pamokose.

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

 

Spalio 1 d. įvyko pirmasis susitikimas su kūrybos agentu Mantu Žalkausku. Agentas bendravo su mokytojais, aptarė jų lūkesčius, mokyklos stiprybes ir silpnybes.


Šiais mokslo metais jau trečius metus iš eilės dalyvausime ,,Kūrybinių partnerysčių" projekte. Siekiamybė - keisti ugdymo procesą pagal Kūrybinių parnerysčių modelį.

 

2014 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje vyko ,,Kūrybinių partnerysčių" projekto tinklo susitikimas. Dalyvavo apie 400 mokytojų, mokinių, kūrėjų, dalyvavusių projekte. Iš mūsų mokyklos susitikime dalyvavo dvi mokytojos: pradinių klasių mokytoja Loreta Mickūnienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa Skrodenienė. Jos pristatė praeitų mokslo metų patirtį projekte, išklausė kitų, dalyvavo diskusijoje, kitose kūrybiškose veiklose.

alt

alt

alt 

 

 

POKYČIŲ MOKYKLA 2013-2014

KŪRYBOS AGENTAS - TOMAS KAZULĖNAS

  Nuo sausio mėnesio prasideda projekto II etapas - įgyvendinimas. Šiame etape dalyvaus net trys KURIANTYS PRAKTIKAI: ERNESTA ŠIMKIENĖ, DALIUS DIRSĖ IR VIKTORAS GUNDAJEVAS.

 

Įgyvendinamas projektas: ELVYRAVOS TV.

Žiūrėkite čia: Elvyravos TV

 

2014-05-19  Baigiamasis projekto renginys

Nė nepastebėjome, kaip prabėgo metai, projektai įgyvendinti, laikas atsisveikinti. Gegužės 19 d. mokyka šurmuliavo: atvyko kūrybos agentas Tomas ir visi trys kuriantys praktikai. Pirmiausia KA Tomas su mokiniais organizavo refleksiją, įvairiais būdais aptarė, įvertino projekto veiklas. vėliau projekte dalyvavę mokiniai visą mokyklos bendruomenę sukvietė į baigiamąjį projekto renginį: pristatė veiklas, galutinius produktus:mokyklos internetinę televiziją, pakeistas mokyklos erdves.  Po renginio mokytojai neskubėjo skirstytis; kartu su kūrėjais sėdo aptarti projekto, diskutavo, kas pavyko, o ką  kitaip buvo galima organizuoti.

 

alt    alt

 

alt  alt

 

alt   alt

 

alt

 2014-04-28

Įvyko paskutinis užsiėmimas su KP Ernesta Šimkiene. Dirbdami grupėse mokytojai klijavo plakatą,kaip įsivaizduoja Lietuvą po daugelio metų, formulavo ugdymo problemą, vieni kitiems siūlė problemos sprendimo būdus, taikė laisvojo rašymo metodą - tris minutes nesustodami rašė, kas kiekviena, yra kūrybiškas mokymas, išrinko svarbiausias frazes, užpildė užsiėmimų įvertinimo anketą. 

alt

 

alt

alt

 

alt

2014-04-17

KP Ernesta Šimkienė mokytojams organizavo net dvi sesijas. Užsiėmimo metu mokytojai papasakojo apie praktiškai pritaikytus refleksijos būdus, praktiškai išbandė naujus aktyviuosius metodus, skatinančius vaizduotę: radę užduotis vokuose, jas atliko kitose mokyklos erdvėse,  aprašė daiktą neminėdami jo pavadinimo, 7 min. estafetės būdu rašė žodžius - asociacijas lapuose su užrašais: Erdvė, Konfliktas, Refleksija. Vėliau grupėse kūrė istorijas, panaudodami visus žodžius. Sudarė ir aptarė asmeninio tobulėjimo planą, aptarė penkis kūrybiško mąstymo įpročius.

KP Dalius Dirsė su mokiniais įgyvendina projektą ,,Kūrybiška erdvė - kūrybiškam mokymuisi". Mokiniai gamina savo siluetus, kuriais puoš, keis mokyklos erdvę, aptaria poilsio kampelio įkūrimo idėjas, piešia eskizus.

alt  alt

 

alt   altalt

2014 m. kovo 28 d. įvyko mentorystės sesija ,,Pamoka kitaip". Renginyje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Kelmės ir Tauragės rajonų mokyklų. Visi turėjo galimybę perimti gerąją Kūrybinių partnerysčių patirtį. 

Plačiau apie renginį skaitykite čia

Akimirkos iš renginio.

 

 

2014-02-26

Mokytojai dalyvavo KP Ernestos Šimkienės užsiėmime. Mokėsi naujų refleksijos būdų, diskutavo apie meno vertybes, siūlė, kaip dailės kūrinius panaudoti įvairių dalykų pamokose. Praktiškai išbandė vaizduotę lavinančių pratimų (piešimas su sąvaržėle).

Nuotraukos

Mokiniai dalyvavo neįprastoje gamtos - geografijos pamokoje - jie tapo laidos apie elektros energijos taupymą, atsinaujinančius išteklius vedėjais.

Nuotraukos

2014-02-17

Tęsiasi užsiėmimai su KP Ernesta.


Šį kartą vyko dvi sesijos, tačiau laikas prabėgo akimirksniu, nes tiek naudingų dalykų sužinojome, išbandėme, išdiskutavome. Nauji grupės darbo būdai, refleksijos metodai, integravimo galimybės. Džiugu, kad mokytojai užsiėmimus vertina teigiamai, noriai dalyvauja, nuoširdžiai priima naujoves, noriai jas išbando.

Akimirkos iš susitikimo vasario 17 d.

 

 

 2014-02-12

KP Viktoras Gundajevas su biologijos mokytoja Vilma Lučinskiene
ir geografijos mokytoju Anatolijumi Akstinu 5-7 klasių mokiniams vedė integruotą pamoką apie vandens augalus ir gyvūnus žiemos metu. Mokiniai atliko užduotis, diskutavo, vienas iš kito ėmė interviu ir filmavo bei filmavo mokyklos tvenkinio augalus ir gyvūnus po ledu. KP Viktoras sumontuos vaizdo medžiagą  ir patalpins internetinėje Elvyravos TV. Veikloje dalyvavo ir KA Tomas Kazulėnas.

Po pamokų vyko KP Ernestos Šimkienės užsiėmimas mokytojams. Mokytojai praktiškai išbandė dėmesiui, atidumui ugdyti pratimą, išbandė rašalo dėmės metodą, kėlė klausimus, aptarė savo vaidmenis gyvenime. Refleksijos metu atliko pratimą: Faktas  Jausmas  Atradimas.

Akimirkos iš mokytojų užsiėmimo.

 

 

alt  alt

 

alt   alt

Vyresniųjų klasių mokiniai tyrinėja mokyklos kūdrą
Pradinukai tyrinėja mokyklos kūdrą. Video

 

2012-02-05

KP Viktoras Gundajevas organizavo praktinį užsiėmimą, kurio metu mokiniai ir mokytojai mokėsi animacijos paslapčių. Vėliau šį metodą taikys per gamtos, geografijos, istorijos pamokas. Jau aptarė, kokias temas nagrinėdami kurs animacinius filmukus.

Pirmieji plastelino animacijos kūrimo bandymai.

Animacinis filmukas, kurį sukūrė patys mokiniai.

KP Ernesta Šimkienė organizavo praktinį užsiėmimą mokytojams. Jo metu aptartos projekto idėjos, tikslai. Mokytojai dirbdami grupėse aptarė filmuką apie skirtingas kartas mokykloje, taikė klausimų metodą, vaizdavo kūrybišką žmogų.

Mokytojų užsiėmimo akimirkos.

 2014-01-22 Pirmasis susitikimas su kuriančiais praktikais

   Su nekantrumu visa bendruomenė laukė susitikimų su kuriančiais praktikais. Žmonių, kurie atvyks, pavardes žinojome, bet labai knietėjo susipažinti asmeniškai.  Nenusivylėme - į mokyklą atvyko įdomūs, kūrybiški žmonės. Štai Viktoras Gundajevas iškart  supažindino su animacinių, dokumentinių, meninių filmų kūrimu, mokiniai praktiškai galėjo pabūti filmo herojais. Menininkas Dalius Dirsė skatino mokinius apgalvoti, kokias mokyklos erdves norėtų keisti, kad jos taptų malonesnės, šiltesnės. Ernesta Šimkienė diskutavo su mokytojais apie kūrybiškumą, jo svarbą ir reikšmę. Susitikimo metu buvo aptartos projektų idėjos, susitikimų periodiškumas.

alt

 

alt

 

alt

 

2013 m. gruodžio 20 d.
praeitų metų projekto agentas Rokas Leonavičius organizavo renginį ,,Gyvoji knyga. 

Plačiau skaitykite čia

 Renginio ,,Gyvoji knyga" akimirkos

 Stažuotė šiaurės Anglijoje

Nuotraukos iš stažuotės

Lapkričio 28-29 d.


KA Tomas organizavo dėmesį, vaizduotę, pastabumą lavinančius pratimus. Kartu su mokiniais diskutavo apie tolimesnę projekto veiklą.

alt  alt

 

Lapkričio 21-22 d.

Pradinukai mokėsi bendravimo taisyklių, piešė savo mokytojai Danguolei piešinį gimimo dienos proga, žaidė dėmesio sukaupimą, pastabumą lavinančius žaidimus.

alt   alt

 

alt

Lapkričio 14-15 d.


Mokiniai su KA Tomu atliko daug įdomių užduočių: iš makaronų, siūlo ir lipnios juostelės grupėse statė bokštą (šios užduoties metu buvo galima stebėti, kaip mokiniai geba pasiskirstyti pareigomis,  ar geba bendradarbiauti), atsakomybę ir pasitikėjimą stiprino vaikščiodami ,,akla" gyvatėle po mokyklą, atliko užduočių mąstymui, kūrybingumui ugdyti. 

 alt   alt

 

alt  alt

 

alt  alt

 

alt  alt

Lapkričio 7 d.


KA Tomas susipažino su 1-4 klasių mokiniais, organizavo įvairius žaidimus, skatinančius smalsumą, vaizduotę, kūrybiškumą.

Vėliau KA Tomas vedė užsiėmimą 5-7 klasių mokiniams. Jie žadino vaizduotę kurdami bendrą pasakojimą, dalino lapelius vienas kitam su parašytomis gerosiomis draugo savybėmis.

Po užsiėmimų su mokiniais KA ir mokytojai aptarė KMRM (mokyklos įsivertinimas).

 alt

alt

alt

alt

Spalio 30 d. Mokytojų ir KA užsiėmimai   

KA Tomas organizavo kelių valandų užsiėmimą mokytojams. Jo metu vyko minčių lietus apie smalsumą, vaizduotę, praktiką. Mokytojai praktiškai išbandė būdus ir metodus kūrybiškumui žadinti, dėmesiui sutelkti, diskutavo apie kūrybiškumo svarbą.

 alt

 

alt

 

Pirmieji susitikimai su KA Tomu Kazulėnu

Spalio 24 d. į mokyklą atvyko kūrybos agentas Tomas Kazulėnas. Jis susipažino su mokytojų bendruomene, mokykla. Su mokytojais diskutavo apie jų lūkesčius, mokyklos problemas, pasiekimus, dalinosi mintimis apie kūrybiškumo ugdymo svarbą. Lankėsi gamtos, geografijos, anglų kalbos pamokose, stebėjo mokinius, dalyvavo bendroje veikloje.

Spalio 25 d. KA ne tik lankėsi gamtos ir geografijos pamokose, bet ir organizavo užsiėmimą 6-7 klasių mokinias, kurio metu vyko susipažinimo, bendradarbiavimo veiklos, žaidimai dėmesiui ugdyti.

alt

alt

 alt        

Pokyčiai, vedantys kūrybiškumo link

   Elvyravos pagrindinė mokykla antrus metus dalyvaus Ugdymo plėtotės centro vykdomame Europos socialinio fondo ir Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamo, visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirtame kūrybinio mokymo(si) projekte ,,Kūrybinės partnerystės“. Šiais mokslo metais bus įgyvendinama programa ,,Pokyčių mokykla“, kurioje dalyvaus 1-7 klasių mokiniai ir jų mokytojai, klasių vadovai.

Projekto tikslas - mokyklų bendradarbiavimas su kūrėjais, kurie ateina į mokyklas kartu ieškoti būdų, kaip  atnaujinti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, kaip ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą.

     Programoje dalyvaujančios mokyklos rengia kūrybiškus, kiekvienoje mokykloje skirtingus, vietinius mokyklos poreikius atitinkančius projektus. Projektai vykdomi per pamokas, integruojant juos į bendrojo ugdymo planus.

       Ruošdamiesi projekto pradžiai mokytojai dalyvavo projektą kuruojančios mokytojos Rasos Skrodenienės organizuotame metodiniame užsiėmime, kuriame susipažino su ,,Kūrybinių partnerysčių“ siūlomais darbo būdais, metodais, žaidimais, skatinančiais mokinių kūrybiško mąstymo įpročius: vaizduotę, smalsumą, atkaklumą, nuosekliąją praktiką, bendradarbiavimą. Mokytojai praktiškai išbandė įsivertinimo, refleksijos būdus ,,Emocijų saulė“, ,,Įsivertinimo tinklas“, ,,Patiko, Pastebėjau, Noriu pasiūlyti“. Dėmesingumui skatinti fiksavo aplinkos garsus, susipažino su japonų sugalvotų pristatymų metodu ,,Pecha Kucha“, aptarė Jungtinėje Karalystėje mokyklose atlikto tyrimo ,,Braižo pedagogika“ išvadų.

Apibendrindami užsiėmimą, mokytojai sakė esantys pasiruošę priimti spalio pabaigoje į mokyklą atvyksiantį kūrybos agentą Tomą Kazulėną. Jo labai laukia ir mokiniai, nes praeitų metų patirtis parodė, kad projektas įdomus, naudingas, jame noriai dalyvauja ir mokiniai, ir mokytojai.

alt   alt  alt

 Pranešimas spaudai - rajono laikraštis ,,Bičiulis" 2013 m. spalio 30 d. Nr. 84

Kūrybinių partnerysčių susitikimas Klaipėdoje

       Kūrybinių partnerysčių projekto kuruojanti mokytoja Rasa Skrodenienė dalyvavo užsiėmimuose Klaipėdoje. Susirinkę mokytojai aptarė ,,Braižo“ pedagogikos privalumus, mokėsi naujų darbo būdų ir metodų, skatinančių kūrybiškumą. Susipažino su kūrybos agentais, kurie vykdys projektus mokyklose 2013-2014 m. m.

       Į mūsų mokyklą spalio mėnesio pabaigoje atvyks kūrybos agentas Tomas Kazulėnas.

 

Paraiška patvirtinta

   Štai ir prabėgo vasaros atostogos. Kaip akimirka. Vėl susitikome visi mokykloje, kurioje laukia nauji darbai, nauji iššūkiai. Malonu pranešti, kad 2013-2014 m. m. mokykla vėl dalyvaus Ugdymo plėtotės centro ,,Kūrybinių partnerysčių” projekte. Tik šiemet jau laukia didesni iššūkiai, nes dalyvaus 1-7 klasių mokiniai, 6-8 mokytojai Pokyčių programoje. Tikimės, kadkaip ir pernai patirsime daug malonių, įdomių akimirkų ir ugdymo proceso pokyčiai bus akivaizdūs.

 

Nacionalinio „Kūrybinių partnerysčių“ tinklo susitikimo dalyviai skelbs manifestą „Už kūrybišką mokymąsi“

     Rugsėjo 23 d. ,,Kūrybinių partnerysčių“ tinklo susitikime Vilniuje dalyvavo 2012-2012 m. m. projekto mokykloje kuratorė Rasa Skrodenienė: ,,Susitikime dalyvavo apie 200 projekto dalyvių iš visos Lietuvos. Mokytojai ir mokiniai dirbome grupėse, dalinomės įžvalgomis ir gerąja kūrybiško mokymosi patirtimi Pecha Kucha metodu, susipažinome ir aptarėme ugdymo inovacijas, kėldami klausimus, ieškodami atsakymų suformulavome manifestą „Už kūrybišką mokymąsi“.
Klausėmės psichologo, socialinių mokslų daktaro Artūro Deltuvos pristatatomo tyrimo apie ugdymo inovacijas kaip kintančių išgyvenimų procesą. Į savo mokyklas grįžome kupini naujų idėjų ir pasiryžimo tęsti kūrybišką mokymą(si)“.

 

 

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla buvo atrinkta ir yra kviečiama dalyvauti 2012–2013 m. m. programoje „Tyrinėjančios mokyklos“.

„Kūrybinės partnerystės“ – tai mokykloms skirta programa, kurios tikslas – skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą siekiant ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstantį šiuolaikinį žmogų.

Projektas „Kūrybinės partnerystės“ vykdomas nacionaliniu mastu LR švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

,,Kūrybinių partnerysčių" projektas mokykloje

 

 

2013-05-17įvyko projekto pristatymas mokyklos bendruomenei ir svečiams. Septintokai visus pakvietė į mokyklos sodą, kuriame parodė spektaklį pagal pačių parašytą pjesę. Buvo labai šaunu, visi liko sužavėti. ,,Kūrybinės partnerystės“ tikrai kuria erdvę keistis. Tą suprato visi: mokytojai, tėvai, mokiniai. (spektaklio video žiūrėkite adresu:

http://www.youtube.com/watch?v=nDieXm4855k)

Vaidinimo įrašas

alt   alt

alt   alt

alt  alt

alt

 

 

2013-05-06

 

Kuriantis praktikas Petras Lisauskas projekto veiklą perkėlė į mokyklos sodą. Šviečiant skaisčiai pavasario saulei septintokai mėgino įsijausti į savo personažus, aptarė, kaip įvairias scenas pagyvinti, kokias priemones, daiktus panaudoti.

 

alt   alt

alt

 

Mokiniams išvykus namo, prasidėjo užsiėmimas mokytojams. Pedagogai su KP Petru diskutavo, kas yra žaidimas, kodėl jis svarbus vaikams, kuo naudingas, kaip žaidybiniais elementais pagyvinti įvairių dalykų pamokas.

alt        alt

 

  2013-04-10

 

Kuriantis praktikas Petras Lisauskas organizavo teksto skaitymą įvairiais metodais: mokiniai skaitė choru, skaitė po vieną žodį (teko labai atidžiai sekti tekstą). Vėliau užduotis sunkėjo: reikėjo ne tik perskaityti žodį, bet ir suteikti jam tam tikrą ,,spalvą“, emociją.

 

2013-04-11

 

Kuriantis praktikas Petras Lisauskas paaiškinęs mokiniams, kodėl svarbu prieš bet kokią veiklą apšildyti kūną, mokė įvairių pratimų, kurie apšildė raumenis, veidą. Daug dėmesio skyrė balso stygoms – nes tai labai svarbus aktoriaus įrankis. Organizavo spektaklio repeticiją.

 

 

2013-03-20

 

Mokiniai pristatė savo personažus, papasakojo apie jų teigiamas ir neigiamas savybes. Vaidmenimis skaitė pjesę. KP Petras pasakojo apie aktoriaus profesijos ypatumus, patarė, kaip kiekvienam kuo geriau atskleisti savo personažą.

alt

 

2013-03-12

Septintokai su kūrybos agentu Roku Leonavičiumi  dirbo labai atsakingą darbą - tobulino pjesę. Mokiniai grupelėmis susėdę plėtė dialogus, įterpė personažų charakteristikas.

 

2013-03-07

 

Susipažinkime – netradicinis verslas

 

       Elvyravos pagrindinės mokyklos septintokai dalyvauja projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ programoje ,,Tyrinėjanti mokykla“. Programos tikslas – taikant kūrybiškumą skatinančius metodus mokytis viešo kalbėjimo, stiprinti grupės bendradarbiavimą, skiepyti supratimą, kad įgyvendinti tikslus lengviau, jei žvelgiama į daugelį dalykų kūrybiškai. Todėl mūsų programos kūrybos agentas Rokas Leonavičius septintokus, jų klasės vadovę Audronę Barakauskienę ir projektą mokykloje kūruojančią mokytoją Rasą Skrodenienę pakvietė atvykti į Šiaulius. Išvykos tikslas buvo aplankyti žmones, kurie puoselėja netradicinius verslus.

 

       Pirmiausia apsilankėme labai jaukiame netradiciniame knygynėlyje. Mus pasitiko malonūs muzikos garsai ir plačiai besišypsantis savininkas. Jis papasakojo, kad idėją įkurti knygyną, kuriame žmonės atėję ne tik perka knygas, bet jas vietoje gurkšnodami kavą ar arbatą gali pavartyti, perėmė iš užsienio šalių patirties. Tokie knygynai populiarūs Vokietijoje, kitose Europos šalyse. Pastebėjome, kad knygyne galima įsigyti ne tik naujų, bet ir senų knygų, kurios, aišku, ir pigesnės. Antrame knygyno aukšte vyksta nedidelės parodos, koncertai, literatūros vakarai. Kaip knygyno savininkas sakė, ypač jaunimas skatinamas lankytis šiuose renginiuose, nes jie vyksta griežtai be jokio alkoholio.  

 

       Vėliau aplankėme žmogų, kuris prieš keletą metų atsisakė savo profesijos ir įkūrė akvariumų krautuvėlę, taip jis įgyvendino savo svajonę ir dabar jo darbas kartu yra ir hobis. Labai įdomiai mums pasakoti apie įvairių rūšių egzotiškas žuvytes, vandens augalus, akvariumų priežiūrą.

 

       Kūrybos agentas Rokas Leonavičius pakvietė į jo paties įkurtą Aikido centrą. Ir berniukai, ir mergaitės sisidomėję dalyvavo užsiėmime, susipažino su keliais savigynos judesiais. Vėliau Japonija dvelkiančioje aplinkoje gėrėme arbatą, diskutavome ir net mokėmės išgauti muzikos garsus su iš Indijos parvežtais metaliniais indais.

 

Paskiausiai apsilankėme spaustuvėje ,,Titnagas“, stebėjome, kaip maketuojamas, spausdinamas laikraštis, plakatas. Mokiniai klausėsi darbuotojų pasakojimo, susidomėję apžiūrėjo spaustuvės įrenginius.

 

     Namo grįžome ne tik pilni įspūdžių, bet parsivežėme supratimą, kad aplink mus daug žmonių, nebijančių įgyvendinti savo idėjas, nebijančių būti nesuprasti, nesusikoncentravusių tik į materialią verslo pusę, bet kuriantys labai gražius, prasmingus dalykus.

alt  alt

alt  alt

 

 

2013-02-20

 

Nors mūsų kuriantis praktikas Petras Lisauskas išvykęs, tačiau palaikome ryšį internetu (Facebook turime specialų langą ,,Elvyravos šaika“), atliekame mums paliktus namų darbus: pildome dienoraščius, renkame informaciją apie personažus. Dienoraščiuose mokiniai kaupia informaciją apie savo personažo teigiamas ir neigiamas savybes, per etikos pamoką diskutavo apie lyderio savybes. Dar laukia didžiulis darbas – turime toliau gaminti kaukes. Tad veiklos netrūksta.

 

2013-02-11

 

Šiandien mūsų mokyklos mokytojų komanda: kuruojanti mokytoja Rasa Skrodenienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Danutė Risovienė, 7 kl. vadovė Audronė Barakauskienė ir etikos mokytoja Loreta Mickūnienė, dalyvavome projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ mokymuose Kelmės SMC. Į juos atvyko Mokyklų grupės narės Audronė ir Vilija. Jos organozavo įdomią ir naudingą veiklą, kurios metu, išmokome naujų būdų ir metodų kūrybiškumui mokyti, dalijomės gerąja patirtimi apie mokykloje įgyvendinamus projektus.

 

Nuotraukas iš mokymų galima rasti adresu:

 

http://www.kelmesmc.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=36:vasario-11d-mokymai-tyrinjanioms-mokykloms&Itemid=55  

 

 

2013-01-31

 

Septintokai su KA Roku Leonavičiumi dirbo iš peties. Per savaitę mokiniai domėjosi ir rinko informaciją apie savo pasirinktą personažą, o šiandien ėmėsi pjesės rašymo. Mokiniai kūrė situacijas, rašė dialogus. Tai svarbi patirtis – lavėja mokinių rišlioji kalba, mąstymas, vaizduotė. Ką gi greitai prasidės dar rimtesnis darbas – pjesės repetavimas. Su nekantrumu lauksime kuriančio praktiko Petro ir repeticijų. (Pasirodo, vaidmenys teks ir mokytojoms. Ką gi tik įdomiau).

 

 

2013-01-25

 

Kaukės, kaukės, kaukės.....

 

     Šitiek kaukių, kaip tą penktadienį, tikriausiai niekada nesam matę – nusprendėme su septintokais žvalgydamiesi po kabinetą. Bet viską iš pradžių.

 

     10 val. su dideliais krepšiais sulaukėme kuriančio praktiko Petro Lisausko. Susidomėję žiūrėjome, ką iš tų krepšių ištrauks. O pirmiausia Petras ištraukė... dienoraščius. Nuo šiandien pasirodo visi (netgi aš, mokytoja) rašys dienoraštį: kaip sekasi dalyvauti projekte, kas patinka, kas nepatinka, kaip jaučiuosi, kas apskritai nutinka gyvenime, jame kaups informaciją apie pasirinktą personažą – istorinę asmenybę. Ką gi niekur nesidėsi, teks rašyti. O kai pamačiau su kokiu entuziazmu septintokai ėmėsi šio darbo, pirmąjį lapą užpildžiau ir aš.

 

   Antra užsiėmimo dalis buvo dar linksmesnė – kabinetas virto į nedideles dirbtuves: visi privalėjo nusilipdyti gipsinę kaukę, tiksliau dar tik jos pagrindą. Pačią kaukę, kuri atspindės pasirinktą personažą, lipdysime, dailinsime jau be KP Petro pagalbos, teks patiems. Po užsiėmimo visi buvome labai patenkinti (manau, tik valytojos nelabai apsidžiaugė, nes klasė labiau į malūną panašėjo – ,,balta balta, kur dairais“, kaip sakė viena iškili poetė).

 

alt      alt

alt    alt

alt

 

 

2013-01-24

 

KA Rokas Leonavičius su septintokais aptarė būsimo spektaklio temą, veikėjus. Mokiniai skirstėsi vaidmenimis – rinkosi istorines asmenybes. Pasirinkti tikrai buvo iš ko: įvairių laikmečių, įvairių kraštų asmenybės, vienaip ar kitaip įėjusios į žmonijos istoriją. Kitas dvi valandas mokiniai rinko informaciją apie savo veikėją, aiškinosi jo charakterio savybes, pasaulėžiūrą, visi kartu aptarė būsimo spektaklio veiksmo situaciją, eigą.

 

 

2013-01-17

 

Šiandien septintokai sulaukė kūrybos agento Roko Leonavičiaus. Tris valandas visi kartu mokėmės kurti pjesę. Pirmiausia aptarėme svarbiausias pjesės dalis: veiksmo vietą, veikėjus, eigą. Vėliau kiekvienas kūrė savo personažą, jo priešistorę, grupėse aptarė, kaip jų personažai susitiko, susipažino. Vyko labai produktyvus kūrybinis darbas, mokiniai karštai diskutavo, inscenizavo, bendradarbiavo.

alt   alt

alt   alt

alt    alt

 

 

 

2013-01-08, 09

 

Kūrybos praktikas Petras Lisauskas mokykloje lankėsi dar dvi dienas. Užsiėmimų metu septintokai atliko įvairius pratimus su kamuoliais, balionais, batutu. Šie pratimai skatino susikaupti, bendradarbiauti. Vyko veikla, skatinanti mokinių kūrybiškumą – suglamžę popieriaus lapą, vėliau jame piešė paukščius, juos apibūdino. Mokiniai su kūrybos agentu diskutavo, kas yra teatras, ko reikia, kad spektaklis pasisektų.

alt   alt

alt    alt

 

 

2013-01-07

 

Šį kartą į susitikimą su septintokais kūrybos agentas Rokas Leonavičius atvyko ne vienas. Drauge su juo atvyko kuriantis praktikas Petras Lisauskas. Pirmoji pažintis su kuriančiu praktiku įvyko Kūrybinių partnerysčių tinklapyje, kuriame Petras apie save pristato taip: žmogus, tėtis, menininkas, Sahadža jogas, šokėjas, aktorius, studentas, improvizatorius, brolis, draugas, choreografas, sūnus, vyras, pilietis, vairuotojas, mokytojas, vartotojas, kuratorius. Supratau, kad tai bus tikrai labai įdomus žmogus. Pirmas įspūdis neapgavo, tai labai laisvas, energingas, charizmatiškas žmogus, kuris nuo pirmos minutės sužavėjo septintokus. Po pirmojo jų susitikimo, kuris buvo skirtas susipažinti, susidraugauti, mokiniai džiaugėsi įdomiai, prasmingai praleidę laiką.

alt   alt

 

alt    alt

 

 

2012-12-18

Gruodžio 18 d. projekto ,,Kūrybinės partnerystės“ kūrybos agentas Rokas Leonavičius suorganizavo renginį, kurį pavadino ,,Gyvoji knyga“. Renginio tikslas – mokiniai formuluodami klausimus, diskutuodami su įvairių profesijų žmonėmis, išsiaiškina jų profesijas, plečia akiratį. Rokas Leonavičius į mokyklą pakvietė 5 energingus, įdomius žmones. Tai dekoravimo specialistai Edmundas ir Džiuljeta Kaltanai, garso operatorius Kęstutis Venskūnas, fotografas Martynas Juras ir ajurvedos žinovė, sveikos gyvensenos propaguotoja Raimonda Radavičiūtė. Buvo planuota, kad mokiniai su svečiais bendraus 3 pamokas: vieną pamoką 1-4 klasių, antrą – 5-7 klasių, o trečią – 8-10 klasių mokiniai, tačiau pokalbiai užsitęsė, visų klasių mokiniai grupelėmis noriai bendravo su kiekvienu iš svečių, džiaugėsi, kad sužinojo įdomių dalykų apie ypatingą fotografavimo būdą, koks buvo tik 19 a., noriai klausinėjo apie garso operatoriaus ar dekoratorių profesijų ypatumus, paragavę gyrė Raimondos Radavičiūtės sveikuolišką pyragą. Dar ilgai po renginio mokiniai dalinosi įspūdžiais, dėkojo kūrybos agentui Rokui Leonavičiui.

alt  alt   alt   alt

 

alt  alt

2012-12-06

 

Kūrybos agentas Rokas Leonavičius atvyko pas septintokus su paties parašytu kūriniu, kurį mokiniai skaitė vaidmenimis. Rokas sakė, kad kiekvieną personažą kūrė galvodamas konkrečiai apie kiekvieną septintoką. Mokiniai buvo raginami ne šiaip sau perskaityti savo žodžius, bet tinkamai intonuojant, perteikiant personažo nuotaiką, charakterį. Kūrybos agentas su mokiniais diskutavo, kaip keičiasi kiekvienas veikėjas,kada jie pasiekia savo tikslą. Taip skatino mokinius suprasti, kad žmonės bendradarbiaudami visada pasiekia geresnių rezultatų.

 

2012-11-22

 

Septintokai labai nekantraudami sulaukė dar vieno susitikimo su kūrybos agentu Roku Leonavičiumi. Šio susitikimo metu kūrybos agentas organizavo daug ir įvairių veiklų mokinių kūrybiškumui ugdyti, skatino mokinius formuluoti ir reikšti mintis. Mokiniai labai sukluso gavę užduotį – atsisėsti nesėdant nei ant kėdės, nei ant grindų, nei ant kito daikto. Ši užduotis buvo tikras iššūkis. KA atskleidė, kaip tai padaryti, ir paaiškino, kad tik padėdami vienas kitam, mokiniai gali įvykdyti šią užduotį. Mokiniai nieko nematydami gyvatėle vaikščiojo po mokyklą, jie galėjo pasikliauti tik savo klasės draugu – vedliu. Vėliau kiekvienam klasės draugui ant lapelio turėjo parašyti po gerą jo savybę. Apsikeitę lapeliais, apgalvojo, ar visas savo savybes žinojo, gal draugai pastebėjo naujų. Šie pratimai labai skatina mokinių bendradarbiavimą, pasitikėjimą, draugiškumą. Kiti pratimai skatino mokinių kūrybines galias: jie piešė „Kūrybos gamyklą“, pasakojo apie fantazijų profesiją, turėjo apibūdinti daiktą. Kelios valandos prabėgo nepastebimai, mokiniai skirstėsi pilni gerų įspūdžių ir jau galvodami apie kitą susitikimą.

altalt  alt

alt  altalt

 

 

  alt   alt  alt

2012-11-15

Kūrybos agentas Rokas Leonavičius su septintokais kalbėjo apie klasės, mokyklos mikroklimatą, tarpusavio santykius, įvairias baimes, patinkančius, nepatinkančius dalykus mokykloje. Diskutavoapie kultūrą, jos reikšmę žmogui, žaidė „Taip ir ne“, kurio metu mokiniai buvo skatinami aiškiai, rišliai formuluoti klausimus.

alt      alt

alt    alt

Startuoja „Kūrybinių parnerysčių“ projektas

 

Lapkričio 8 d. į mokyklą atvyko projekto kūrybos agentas Rokas Leonavičius. Septintokai labai nekantravo, laukė. Pirmasis mokinių ir kūrybos agento susitikimas buvo skirtas susipažinimui, dokumentacijai – kūrybos agentas organizavo įvairias veiklas, kurios padėjo nustatyti, ar keliamos problemos tikrai egzistuoja, kokia linkme bus planuojama projekto veikla. Mokiniams kelios pamokos prabėgo labai greitai, visi vienbalsiai tvirtino, kad buvo labai įdomu. Mokiniai užsiėmimo metu išsakė savo mintis apie kūrybą ir kūrybiškumą, piešė, kaip įsivaizduoja kūrybą ir kultūrą, žaidė įvairius žaidimus.

 

altaltaltalt

 

 

2012 m. spalio 25-26 dienomis Klaipėdoje vyko įvadinis projekto ,,Kūrybinės partnerystės" seminaras. Jame dalyvavo lietuvių kalbos mokytoja, šio projekto mokykloje kuratorė  Rasa Skrodenienė ir direktorės pavaduotoja Danutė Risovienė. Projekto tikslas - skatinti mokinių kūrybiškumą, padėti visai bendruomenei į ugdymą žvelgti kūrybiškai. Projektas mokykloje vyks 2012-2013 m. m. Spalio mėnesį vyko kuratorės ir kūrybos agento Roko susitikimas. Jo metu buvo aptartos problemos, dalyviai. Lapkričio mėnesį kūrybos agentas susitiks su 7 klasės mokiniais (jie dalyvaus projekte), planuos veiklą. Na, o nuo sausio mėnesio į mokyklą kas savaitę atvyks kuriantis praktikas, kuris tiesiogiai dirbs su mokiniais, skatins jų kūrybines galias, stengsis paįvairinti ugdymo procesą, padėti mokiniams mokytis.

alt