image002

Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa

 

 

2014 m. gegužės 22 d. mokykla apdovanota devintąja Žaliąja vėliava už gamtosauginę veiklą mokykloje. Vėliavos įteikimo šventė vyko Kelmės ,,Aukuro" pagrindinėje mokykloje. Mūsų mokyklos devintokai pristatė per mokslo metus vykdytą gamtosauginę veiklą, paskui su visais dalyvavo smėlio terapijoje.

alt  alt

 

alt

2013-2014 m. m.

Gamtosauginių mokyklų programos 2013-2014 m.m. veiklos planas.

Gamtosauginis kodeksas.

 

 Gamtosauginis projektas „Mažiau šiukšlių“
2012-2013 m.m.

Gamtosauginis komitetas

GMP komitetą sudaro 18 narių. Iš jų 11 mokiniai: Tautvydas Šepetys 5 klasė, Miglė Poškutė 6 klasė, Petras Janušauskas 7 klasė, Ermina Kriaučiūnaitė 7 klasė, Irma Vedeikytė 7 klasė, Aistė Dulskytė 8 klasė, Diana Ivanauskytė 8 klasė, Žilvinas Kreimeris 8 klasė, Roberta Valčiukaitė 9 klasė, Eglė Kreimerytė 10 klasė, Dalia Mališauskaitė 10 klasė Suaugusieji: 1. Direktorė Ginta Maziliauskienė - atsakinga už bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis. 2. Vilma Lučinskienė, programos koordinatorė - atsakinga už veiksmų plano sudarymą. 3. Ieva Linkevičienė, anglų kalbos mokytoja - atsakinga už veiklų sklaidą internetinėje svetainėje. 4. Daiva Pocevičienė, socialinė pedagogė - atsakinga už bendradarbiavimą su mokinių taryba. 5. Dalė Čepienė, valytoja - atsakinga už atliekų tvarkymą ir rūšiavimą. 6. Tėvai: Dalia Butkuvienė, Audronė Barakauskienė - atsakingos už sklaidą bendruomenėje.

picture-026

Projekto veikla 

1. Uždavinys

 Pagerinti ir suaktyvinti atliekų rūšiavimą mokykloje.

 Veiksmai:

1. Atnaujinti atliekų rūšiavimo ir šiukšliu dėžes buitinėms atliekoms mokyklos prieigose.
2. Įrengti kompostavimo vietą.
3. Isigyti naujų šiukšlių dėžių.

2. Uždavinys

Organizuoti įvairias priemones, ugdančias mokyklos bendruomenės supratimą ir įgūdžius tvarkant ir rūšiuojant šiukšles.

 Veiksmai:

1.      Akcija „Sutvarkykime karštajį šiukšlių tašką“. Mokyklos parko, sodo, pakelės, autobusų stotelės ir tvenkinio pakrantės tvarkymas.
2.      „Mažiau šiukšlių“ projekto veiklų integracija į mokomuosius dalykus.
3.   Tęsiama ilgalaikė akcija „Rink baterijas“.

3. Uždavinys Ugdyti(is) visuotinumo jausmą, bendradarbiaujant su kitomis GMP mokyklomis, dalijantis patirtimi šiukšlių mažinimo klausimais.

 Veiksmai:

1. Bendradarbiausime su Kelmės „Aukuro“ vidurine mokykla, organizuosime bendrą Kelmės „Draugystės“ parko tvarkymo akciją.
2. Mokyklos bendruomenė riks popierių, jį perdirbs ir panaudos antrą kartą kūrybiniuose darbuose.
3. Visi organizuotai numatytą dieną tvarkysime mažai prižiūrimas kapines, Burbaičių  piliakalnį.

ES projektas „Lokalaus tinklo kūrimas gerinant švietimo paslaugas ir didinant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams Kelmės rajono bendrojo lavinimo mokyklose“